اردوغان با وزیر دفاع عربستان دیدار کرد

«یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه نیز در این دیدار پشت درهای بسته‌ برگزار شد، شرکت داشته است.

تا بدین لحظه اطلاعات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.