خبر خوش برای مستأجران/حق شکایت از موجر قانونی شد

حسین جنتی با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره  مناسب بوده و با شروع فصل اجاره‌بها بسیاری از مالکان این قانون را رعایت می‌کنند گفت: در صورتی که مالک و یا مشاور املاکی این قانون را رعایت نکند مستاجر حق شکایت را دارد.

وی افزود: مستاجر می تواند تا ۵سال از مالک و یا مشاور املاکی که سقف اجاره بهای ۲۶ درصد را رعایت نکرده است، شکایت کند و ۱۰ برابر مازاد مبلغ اجاره بهای که قرارداد منعقد کرده است را دریافت کند.

جنتی اظهار کرد: پیش از این تعیین سقف اجاره بهای مسکن ضمانت اجرایی نداشت اما در حال حاضر این قانون ضمانت اجرایی دارد و مستاجر به راحتی می‌تواند از افرادی نه این قانون را رعایت نکرده‌اند شکایت کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.