مبلغ جریمه توهین و فحاشی مشخص شد

ابوالفضل فرحبخش  گفت: جهت ایجاد بازدارندگی و بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی هر سه سال یک بار تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و اصلاح می‌شوند.

وی تصریح کرد: مطابق مصوبه هیات وزیران ابلاغی چهارم تیر ماه ۱۴۰۳ در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در حال حاضر جزای نقدی جرائم بروز رسانی شده است.

وی با اشاره به جرم اول شهرستان زرند گفت: مجازات تعزیری درجه ششم که توهین به عنوان اولویت اول جرائم زرند نیز با توجه به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این دسته قرار می‌گیرد دویست تا هشتصد  میلیون در نظر گرفته شده و بنابراین علاوه بر قبح عمل توهین و مزمت این عمل در دین اسلام، مجازات قانونی نقدی قابل توجه این جرم نیز بایستی مد نظر افراد قرار گیرد.

رییس حوزه قضایی زرند بیان کرد: با توجه به ورودی آمار پرونده‌های توهین که به هیچ روی زیبنده جامعه و مردم نیست؛ در دستگاه قضایی برای انجام رسالت پیشگیری از وقوع جرائم ضمن مطالبه گری جهت انجام اقدامات فرهنگی از سوی ارگان‌های متولی، حداکثر مجازات قانونی نیز جهت ایجاد بازدارندگی برای مجرمین در نظر گرفته خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.