این صنف سینمایی به مشارکت در انتخابات دعوت کرد

در متن این پیام آمده است :«ملت بزرگ ایران نیک می داند انتخابات سرنوشت ساز پیش رو نقش تعیین کننده‌ای در ترسیم آینده کشور داشته و هرگونه بی تفاوتی، سهل انگاری و کوتاهی نسبت به آن، زیان بار خواهد بود.

امروز باید پذیرفت رفع نارضایتی عمومی حاکم بر کشور، مشکلات فراوان صنفی و برخوردهای غیرفرهنگی با پدیده های فرهنگی، فیلترینگ و هرگونه اراده در تغییر شرایط فعلی، تنها از طریق صندوق های رای میسر است و بی تفاوتی و عدم مشارکت در انتخابات، ضمن تثبیت وضع موجود، خسارت های جبران ناپذیری را بر ملت و کشور وارد خواهد ساخت.

ما بر این باوریم که تحقق عدالت اجتماعی ورفاه ملت شایسته ایران درگرو مشارکت در این انتخابات است و این انتخابات فرصت بزرگی برای حاکمیت است تا خواسته های به حق و مطالبات و آرمان های زمین مانده ملت را مورد توجه قرار دهد. اکثریت هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران متواضعانه و در عین حال مصرانه از عموم مردم فهیم و موقعیت شناس کشور، خصوصا هنرمندان عزیز و فرهیخته دعوت می‌نماید در این شرایط حساس به هیچ وجه از حق خود صرف نظر ننموده و با  عدم مشارکت مؤید وضع فعلی نشوند. بیائید سرنوشت خود را به دست گرفته و دست در دست هم با انتخابی آگاهانه مسیر تغییر و پیشرفت کشور را فراهم سازیم .»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.