قاضی‌زاده: شهید امیرعبداللهیان نشان داد ژنرال‌ها مذاکره بلد نیستند

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در پنجمین مناظره انتخاباتی گفت: در مورد حادثه زاهدان، ۱۴ تا ۱۷ نفر تحت پوشش قرار گرفتند. عده ای آدرس غلط می دهند و چشمشان به دست کدخداست.

وی ادامه داد: شهید امیرعبداللهیان نشان داد ژنرال ها مذاکره بلد نیستند، نه زبان دنیا را بلدند و نه دیپلماسی مقتدرانه را. با افتخار گفتند مسکن مهر مزخرف است. اینها سایه جنگ را به کشور برگرداندند. دولت روحانی در زمان کرونا حکومت نظامی راه انداخت. آمده‌ام تا بگویم بن‌بست نیست راهکار داریم.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: دولت روحانی، دولت صفر کننده صادرات نفت است. آفت سهمگین دولت سوم روحانی اینهاست: دولت آبان 98، سه هزار مدیر نجومی خوار، دوست مسکن ستیزی، دولت بورس، دولت صفر کننده صادرات نفت خام، دولتی که خودکفایی را حرف مفت خواند و دولتی که مشاورش همسرش را در حمام با تفنگ سوراخ کرد. 
 
وی ادامه داد: مشکلات امروز با همین شعارهای سطحی و همین مدیرانی که در چهار دولت فرصت داشتند مشکلات را حل کنند ولی هیچ یک از وعده هایشان را حل نکردند مزمن شده است.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: برخی دنبال سهمشان از انقلاب بودند و ژن خودشان را بهتر از دیگران می دانستند. با گدایی از غرب سایه جنگ را بر سر کشور آوردند. اینها می خواهند مشکل مردم را حل کنند؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.