نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت دلار و افت قیمت طلاست.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۲۷ (دو هزار و سیصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۲۷ -۱۵ -۰.۶۵ 11:27
۲,۳۴۲ ۱۰ ۰.۴۲ روز قبل
۲,۳۳۲ -۰.۳۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۵,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۶۵,۶۰۰ -۸,۱۰۰ -۰.۲۵ 11:27
۳,۳۷۳,۷۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۳,۳۶۶,۸۰۰ -۵۰,۵۰۰ -۱.۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۵۷۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵,۱۸۲ (چهل و پنج هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۱۸۲ ۹۸ ۰.۲۱ 11:27
۴۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۵,۰۸۴ ۵۶ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۰۱۵ (چهل و نه هزار و پانزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۰۱۵ ۲۷۴ ۰.۵۵ 11:27
۴۸,۷۴۱ -۳۰۵ -۰.۶۳ ۲ روز پیش
۴۹,۰۴۶ ۱۴۸ ۰.۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۷۴,۸۱۶ (هفتاد و چهار هزار و هشتصد و شانزده ) تومان به ۷۵,۱۵۰ (هفتاد و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۵,۱۵۰ ۳۳۴ ۰.۴۴ 11:27
۷۴,۸۱۶ -۳۸۴ -۰.۵۲ ۲ روز پیش
۷۵,۲۰۰ -۱,۱۰۰ -۱.۴۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۳۰۳ (دوازده هزار و سیصد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۳,۲۰۰ (چهل و سه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۳۹,۰۵۰ (سی و نه هزار و پنجاه ) تومان به ۳۹,۳۰۰ (سی و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۵ (چهل و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۳۰ (یک هزار و هشتصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:27
۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۱.۷۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:27
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.