مراجعه ۳ زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.