پتانسیل تولید حداقل ۵۰۰ تن زعفران در کشور وجود دارد

حسین زینلی گفت: بنابر آمار سطح زیرکشت زعفران ۱۲۲ هزار هکتار است که براین اساس به طور متوسط پتانسیل حداقل تولید ۵۰۰ تن محصول وجود دارد.

خبر مرتبط
قیمت هر کیلو زعفران اعلام شد

بنابر آمار سال گذشته ۲۲۱ تن زعفران به بازارهای هدف صادر شده، درحالیکه ظرفیت و پتانسیل صادرات بیش از این رقم است.

به گفته او، طی ۲ سال گذشته خشکسالی و سرمازدگی ها موجب شد که عملکرد تولید به ۳۹۰ تن برسد.

زینلی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش برآورد می شود که امسال حداقل تولید از ۴۵۰ تن فراتر رود، از این رو به کشاورزان توصیه می کنیم که نسبت به عرضه زعفران طی ۲ تا ۳ ماه باقی مانده به فصل برداشت اقدام کنند تا صادرکنندگان با استفاده از این موقعیت بتوانند صادرات جذابی داشته باشند.

مجری طرح گیاهان دارویی با بیان ایران از نظر سطح زیرکشت و تولید رتبه نخست در دنیا را داراست، گفت: بنابر آمار سال گذشته ۲۲۱ تن زعفران با ارزش بالغ بر ۲۲۷ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.