حال مشارکت اقتصادی در تهران خوب نیست

 یکی از شاخص های اساسی بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی است. این رقم نشان می‌دهد که در جامعه از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر، چند نفر تمایل به کار کردن داشته و با این هدف به جست و جوی شغلی پرداخته است. 

خبر مرتبط
پیشنهاد جالب یک اقتصاددان درباره نصب تابلویی مقابل بانک مرکزی

رئیس‌کل پیشین گفت: باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست.

 در زمستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ فرد ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۴۱ نفر به دنبال کار بوده اند. البته این نرخ در میان مناطق شهری و روستایی تفاوت داشته و سطح مشارکت روستانشینان بیشتر از شهرنشینان برآورد شده است.

بررسی نرخ مشارکت استانی نیز نشان می دهد که در ۱۷ استان، عرضه نیروی کار در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. در مقابل در مناطق شهری ۱۴ استان، نرخ مشارکت شهرنشینان بیشتر از روستانشینان بوده است.

مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر مشارکت ضعیف تهرانی‌ها در اقتصاد بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.