سهم بزرگ وزارت بهداشت در قانون جوانی جمعیت

حسین فرشیدی در نشست خبری «هفته ملی جمعیت» که صبح شنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: حدود دو سال از زمان اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» می‌گذرد. بررسی‌ها بیانگر این است تمام معاونت‌های وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت نقش‌آفرینی کرده‌اند.

خبر مرتبط
وزیر بهداشت خبر داد: تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در همه وزارتخانه‌ها

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز از تغییر تعهدات خدمات پزشکان و پیرا پزشکان برای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال، کسر تعهدات قانونی خدمت پزشکان و پیرا پزشکان به ازای هر فرزند ۶ ماه، گذراندن تعهدات قانونی خدمات پزشکان و پیراپزشکان در محل سکونت خود برای مادران خبر داد.

وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ۷۳ ماده دارد، افزود: ۴۳ ماده از مجموع ۷۳ ماده قانون جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت است. ارتباط وزارت بهداشت با ۴۳ ماده قانون جوانی جمعیت به این معنا است وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت در کانون توجه قرار گرفته و ماموریت ویژه دارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.