گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت سکه و افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۳۰ (دو هزار و سیصد و سی) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۳۰ ۵۲ ۲.۲۳ 16:06
۲,۲۷۸ -۲۱ -۰.۹۳ روز قبل
۲,۲۹۹ ۲۸ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۰۵,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۰۵,۴۰۰ ۴۸,۷۰۰ ۱.۳۱ 16:06
۳,۶۵۶,۷۰۰ ۱۷۳,۱۰۰ ۴.۷۳ ۲ روز پیش
۳,۴۸۳,۶۰۰ ۵۰,۸۰۰ ۱.۴۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۵۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۶,۰۶۱,۰۰۰ (شانزده میلیون و شصت و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۶۸ ۱۰۶ ۰.۲۴ 14:06
۴۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۳۴ (چهل و هفت هزار و دویست و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۳۴ ۱۸۰ ۰.۳۸ 16:07
۴۷,۰۵۴ ۲۵۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۴۶,۸۰۴ ۱۵۶ ۰.۳۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۳۰ (دو هزار و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۱.۲۳ درصدی، از ۴۷,۷۲۱ (چهل و هفت هزار و هفتصد و بیست و یک ) تومان به ۴۸,۳۱۹ (چهل و هشت هزار و سیصد و نوزده ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۱.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۹۰۰ (چهل و دو هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۵,۰۵۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۰۵۰,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰ -۱.۷۸ 16:06
۴۵,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۵.۵۶ ۲ روز پیش
۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۶.۶۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۲.۶ 16:09
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵.۷۷ ۲ روز پیش
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸.۸۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۴.۷۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۳.۷۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.