پرده برداری الهام علی‌اف از  علت نشست آمریکا، اروپا و ارمنستان

الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان گفت نشست ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه هرگونه همکاری در منطقه قفقاز جنوبی برگزار می‌شود.

علی‌اف در دیدار با «مولود چاووش‌اوغلو» عضو مجلس ملی کبیر ترکیه گفت: «در حال حاضر جریان‌هایی در جهان از جمله در قفقاز جنوبی به نحو خطرناکی در حال شکل‌گیری هستند و باکو نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می‌کند.»

او در ادامه گفت: «نشست سه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه همکاری در قفقاز جنوبی طراحی شده و هدف آن منزوی‌کردن جمهوری آذربایجان است. احتمال دارد برنامه آماده‌شده برای قفقاز جنوب در آینده به یک فاجعه بزرگ منجر شود.»

الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان گفت نشست ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه هرگونه همکاری در منطقه قفقاز جنوبی برگزار می‌شود.

علی‌اف در دیدار با «مولود چاووش‌اوغلو» عضو مجلس ملی کبیر ترکیه گفت: «در حال حاضر جریان‌هایی در جهان از جمله در قفقاز جنوبی به نحو خطرناکی در حال شکل‌گیری هستند و باکو نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می‌کند.»

او در ادامه گفت: «نشست سه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه همکاری در قفقاز جنوبی طراحی شده و هدف آن منزوی‌کردن جمهوری آذربایجان است. احتمال دارد برنامه آماده‌شده برای قفقاز جنوب در آینده به یک فاجعه بزرگ منجر شود.»

الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان گفت نشست ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه هرگونه همکاری در منطقه قفقاز جنوبی برگزار می‌شود.

علی‌اف در دیدار با «مولود چاووش‌اوغلو» عضو مجلس ملی کبیر ترکیه گفت: «در حال حاضر جریان‌هایی در جهان از جمله در قفقاز جنوبی به نحو خطرناکی در حال شکل‌گیری هستند و باکو نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می‌کند.»

او در ادامه گفت: «نشست سه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه همکاری در قفقاز جنوبی طراحی شده و هدف آن منزوی‌کردن جمهوری آذربایجان است. احتمال دارد برنامه آماده‌شده برای قفقاز جنوب در آینده به یک فاجعه بزرگ منجر شود.»

الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان گفت نشست ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه هرگونه همکاری در منطقه قفقاز جنوبی برگزار می‌شود.

علی‌اف در دیدار با «مولود چاووش‌اوغلو» عضو مجلس ملی کبیر ترکیه گفت: «در حال حاضر جریان‌هایی در جهان از جمله در قفقاز جنوبی به نحو خطرناکی در حال شکل‌گیری هستند و باکو نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می‌کند.»

او در ادامه گفت: «نشست سه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و ارمنستان علیه همکاری در قفقاز جنوبی طراحی شده و هدف آن منزوی‌کردن جمهوری آذربایجان است. احتمال دارد برنامه آماده‌شده برای قفقاز جنوب در آینده به یک فاجعه بزرگ منجر شود.»

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.