کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول/ شاخص به 86 رسید

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند۱۴۰۲ روی عدد ۸۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد، همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ گذشته نیز روی عدد ۷۴ و شرایط قابل قبول قرار داشت.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت،۱۰روز در وضعیت پاک، ۲۳۰ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۰۵ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ١٢ روز ناسالم برای همه شهروندان بود.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.