پیام ایران به جامعه‌ جهانی: به پاخیزید

سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس پیامی خطاب به جامعه‌ جهانی اعم از سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و ملتها منتشر کرد.

ناصر کنعانی در این پیام نوشت: اگر جامعه‌ جهانی اعم از سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و ملتها به این همه جنایت هولناک صهیونیست‌ها در سه هفته اخیر در ‌ غزه⁩ واکنش قوی و بازدارنده‌ای نشان ندهند و جنایتکاران جنگی و حامیان مشخص آنان را بدون کیفر باقی بگذارند، ‌رأی به بی‌اعتباری سازوکارها، حقوق، قوانین و مقررات بین‌المللی داده‌اند.

کنعانی: ‌بزودی صهیونیست ها سزای جنایات خود را خواهند دید

‌عدم اقدام بازدارنده و پشیمان کننده و بی کیفرمانی جنایات جنگی صهیونیست‌ها در غزه، به معنای تسلیم و تمکین عدالتخواهان، آزادیخواهان و طرفداران و صلح و امنیت جهانی در مقابل جنایتکاران جنگی و تبهکاران است.
‌برای صلح و امنیت جهانی در مقابل جنایتکاران صهیونیست و حامیان آن بپاخیزید و از مظلومان فلسطینی در غزه دفاع کنید.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.