به گزارش دنیای اقتصاد، در نخستین روز هفته قیمت‌ طلا و سکه خلاف روز گذشته روند کاهشی را در بازار دنبال کرده است.

قیمت طلا و سکه

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۸ (یک هزار و هشتصد و چهل و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۸ -۱.۲۰ -۰.۰۷ 06:00
۱,۸۵۰ -۱۱.۷۰ -۰.۶۴ روز قبل
۱,۸۶۱ -۱۱.۸۰ -۰.۶۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهشی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۲۴۹,۹۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و نه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۴۹,۹۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۱.۷۸ 18:57
۲,۲۸۹,۹۰۰ ۵,۶۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲,۲۸۴,۳۰۰ -۲۳,۱۰۰ -۱.۰۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۷۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹,۷۴۶,۰۰۰ (نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۵۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۱.۳ 18:57
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۲ روز پیش
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ -۳۲۰,۰۰۰ -۱.۱۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ 17:26
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹,۹۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.