در مصرف برق صرفه جویی کنید؛ 20 برابر پاداش بگیرید

 علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور اجرا می‌شود‌.

وی افزود: تفاوتی که این طرح با طرح سال گذشته دارد در این است که سال گذشته اجرای این طرح محدود بود ولی در سال جاری به صورت سراسری اجرا می‌شود؛ همچنین مبلغ پاداش صرفه‌جویی تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به طور متوسط قیمت فروش برق ۱۰۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت است اما پاداش صرفه‌جویی به ازای هر کیلووات ساعت تا ۲۰۰۰ تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: سال گذشته ۴۰ درصد از مشترکان خانگی پاداش صرفه‌جویی گرفتند و بالغ بر ۱۳۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد و ۸ میلیون مشترک یا قبض رایگان دریافت کردند و یا بستانکار شدند.

وزیر نیرو با بیان اینکه امسال این ظرفیت وجود دارد که تمامی ۳۱ میلیون مشترک برق خانگی از پاداش صرفه‌جویی بهره مند شوند، گفت: ملاک گرفتن پاداش، مصرف زمان مشابه سال گذشته همان مشترک است‌.

وی افزود: اگر مشترکی زیر ۱۵۰ کیلووات ساعت مصرف برق داشته باشد، به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی، ۲۰۰۰ تومان پاداش دریافت می‌کند، برای مصارف تا ۳۰۰ کیلووات ساعت آیو رقم به ۱۵۰۰ تومان، برای مصارف تا ۴۵۰ کیلووات ساعت این رقم به ۱۰۰۰ تومان و برای مصارف تا ۷۵۰ کیلووات ساعت این رقم به ۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد‌.

محرابیان تصریح کرد: اگر مشترکی که سال گذشته از دور تند کولر استفاده می‌کرد امسال از دور کند استفاده کند، در هر ماه می‌تواند ۱۵۰ هزار تومان پاداش بگیرد.

وی ادامه داد: در مناطق گرمسیری نیز اگر مشترکی یکی از کولرهای گازی خود را خاموش کند، ماهانه یک میلیون تومان پاداش خواهد گرفت و این رقم به ازای خاموش کردن دو کولر گازی به یک‌و‌نیم میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.