به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار افزایش یافت.

قیمت سکه 123

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 16,371,350 (شانزده میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 3.79 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۳۷۱,۳۵۰ ۶۲۱,۳۵۰ ۳.۷۹ ۱۶:۱۰
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۵.۱۴ روز قبل
۱۴,۹۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۹,۳۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۸.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۳۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۸.۳۸ ۱۶:۱۳
۸,۵۲۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۸,۵۲۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱۲.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۳۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.