صیاد خدایی از مدافعان حرم که امروز توسط راکبین موتور سیکلت در کوچه خزعل به شهادت رسید.

  • مدافع حرم

  • مدافع حرم

  • مدافع حرم

  • مدافع حرم

  • مدافع حرم

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.