نرخ بیکاری در کشور به حداقل خود در کل کشور در یک دهه اخیر رسید. این کاهش در نرخ بیکاری می تواند علامتی از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشد اما درصورت برآورده کردن چند شرط.

یکی از مهم ترین اما و اگر ها در خصوص نرخ بیکاری بررسی روند نرخ مشارکت است. به بیان ساده تر زمانی که جمعیت فعال در بازار کار کاهش پیدامی کند و تقاضا در این بازار نزولی می شود نمی توان کاهش نرخ بیکاری را به تنهایی عاملی در بهبود وضعیت اشتغال در کشور معرفی کرد. در همین رابطه متغیر نرخ مشارکت اقتصادی تعریف می شود که روند این شاخص در کنار نرخ بیکاری بیانگر وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود.

نرخ بیکاری

رکوردزنی های نرخ بیکاری در پاییز 1400 

به طور کلی نرخ بیکاری معادل با نسبت شاغلین در جمعیت فعال در کشور در هر مقطع زمانی است. این نسبت در حوزه اقتصاد کلان متغیری فصلی است و هر فصل بر اساس تغییرات اقتصادکلان درایران تغییر می کند. در همین رابطه در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری در کل کشور به 8.9 درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بوده است. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«شناسایی عامل کف نشینی نرخ بیکاری در دهه اخیر؛ سقوط نرخ مشارکت اقتصادی!» بخوانید.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

0 نفر این پست را پسندیده اند