دمای سطح زمین (Land Surface Temperature :LST) که عمدتاً حاصل بازتابش پوشش‌های طبیعی شامل خاک، برف و پوشش گیاهی است از جمله متغیرهایی است که اطلاعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر سیستم‌های زمین (هوا کره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره) و فرآیندهای آنها فراهم می‌کند.

این نوع از دما، تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقدار انرژی رسیده به سطح زمین، گسیل‌مندگی سطح، رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد.

دمای سطحی زمین در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، زمین شناسی، باستان شناسی، مصرف انرژی و غیره به عنوان یک عامل مهم مطرح شده و از جمله پارامترهای مهمی است که می‌تواند نشان دهنده تغییرات دما در سطح زمین باشد.

با تحلیل و بررسی نقشه‌های LST، اطلاعات مفیدی در زمینه بررسی پدیده‌های مختلف از جمله تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی در کلان شهرها، تشخیص آنومالی‌های حرارتی مربوط به زلزله، شناسایی منابع زمین گرمایی، پایش خشکسالی و آتش سوزی را می‌توان تهیه کرد.

در این میان بکارگیری فناوری سنجش از دور و توانایی‌های تصاویر ماهواره‌ای، یکی از راه‌های اندازه‌گیری دمای سطح زمین است. اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران دمای سطح زمین در کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ اندازه‌گیری کرده است.

پایش دمای سطح زمین کشور

با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می‌توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همچنین می‌توان نقشه‌های حداکثر دمای ‌ماهیانه و فصلی را نسبت به تاریخ مشابه در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار داد.

تولید و مقایسه این نقشه‌ها برای متخصصین در حوزه‌های کاربردی مختلف بسیار مهم و با اهمیت است. ‌

گرم‌ترین استان‌های کشور به روایت سازمان فضایی ایران

با استفاده از ‌تصاویر ماهواره ترا (سنجنده مادیس)، بیشینه دما ماهیانه، میانگین بیشینه دمای ماهیانه، میانگین دمای ماهیانه و حداقل دما کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به دست آمده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین دمای ثبت شده در کشور مربوط به خرداد ماه حدود ۸۰/۶ درجه سانتیگراد است و پس از آن روند کاهش دما را شاهد هستیم.

وضعیت پارامترهای دمایی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال

همچنین مطابق بررسی‌های انجام شده گرم‌ترین استان‌های کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ استان‌های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و گلستان بوده‌اند.

گرم‌ترین استان‌های کشور به روایت سازمان فضایی ایران

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند