سیدعباس عراقچی در توئیتی نوشت:

ما در دوران انتقالی به سر می بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است. 

روشن است که گفتگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای هر دموکراسی است. 

آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا می باشد - با برجام را متوقف کنند. 

 تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن،  باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق می شود. 

ده فرد زندانی از همه طرف ها می توانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.

عراقچی:زندانیان دو طرف می توانند فردا آزاد شوند اما مذاکرات باید منتظر دولت جدید بماند

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند