لیست مورد حمایت شورای وحدت برای مجلس خبرگان منتشر شد و براساس آن آیت الله اعرافی، آیت الله رازینی و آیت الله حسین علی سعدی سه کاندیدای مورد حایت این شورا در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان هستند.

لیست مورد حمایت شورای وحدت برای مجلس خبرگان

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند