رئیسی: برجام را یک دولت مقتدر می‌تواند اجرا کند

ابراهیم رئیسی در آخرین مناظره در نقد اظهارات رقبایش، گفت: 

در صحبت ها به موضوع سفر خوزستان اشاره شد باید بگویم مجری قانونی  در این رابطه ستاد ملی مقابله با کرونا است که از این ستاد اجازه گرفته شد و همچنین از ستاد کرونا استان هم اجازه گرفته شد. دوم اینکه دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم پروتکلی برای این اجتماع نوشت. یعنی همه مقدمات برای این سفر انجام شد. ما که به حرف های کارشناسان گوش کردیم، چندین ماه است می خواهم به این استان سفر کنم و خوزستان یکی از استان هایی بود که به آن بدهکار بودیم.

ما که به حرف گوش  کردیم شما چرا انقدر ناراحتید؟! چرا در مورد کسانی که به حرف کارشناسان و وزیر بهداشت گوش نکردند حساس نشدید؟!

در عید ۹۹ در جلسات آقایان مسوول بهداشت و درمان گفتند باید محدودیت ایجاد شود اما آقای روحانی قبول نکرد و باعث خسارات شد و این کار در عید ۱۴۰۰ هم تکرار شد و صدای همه بلند شد و کار به رسانه ها کشید و باعث خسارت شد تازه از ۲۰ فروردین محدودیتها اعمال شد اما آقای روحانی توجه نکرد. خیلی عجیب است چرا آن زمان حساس نشدید. شما می توانید بپرسید بخشی که بیشترین همکاری به وزارت  بهداشت دارد ما هستیم .

نکته دیگر اینکه،  اسامی که ایشان نام برند در مورد متهمین فساد مالی آیا ما به این پرونده ها رسیدگی کردیم یا نه آیا نتایج آن را اعلام کردیم یا خیر؟

نظر من درباره FATF را از کجا ذهن‌خوانی کردند که نظر من چیست؟  اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم، وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم. از رئیس قبلی بانک مرکزی پرسیدند که منافع برجام چیست، پاسخ داد هیچ! حداقل به مواضع خودتان پایبند باشید. اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است. شما وقتی جوجه کُشی و صف مرغ دارید نمی‌توانید برجام را اجرا کنید. برجام یک قراردادی است که با شروط خود در کشور تصویب شده، برجام را یک دولت مقتدر می‌تواند اجرا کند.

ما به برجام که با ۹ بند رهبری آن را تائید کردند متعهدیم اما برجام را شما نمی توانید اجرا کنید برجام نیاز به یک دولت مقتدر دارد آقایان اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است؛ مرغ  و تخم مرغ و جوجه کشی مشکل این چنینی  نمی تواند اقتدار ایجاد کند.

اسامی ۱۱ بدهکار بانکی را به مردم اعلام می‌کنیم تا مشخص شود که ما به پرونده آنها در دستگاه قضایی رسیدگی کردیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.