موجی که به گفته آنها  کشنده تراز سه موج قبلی است. اما با وجود هشدارهای جدی ، قسم حضرت عباس وزیر بهداشت ، ستاد ملی کرونا تنها سفر به شهرهای نارنجی و قرمز را ممنوع کرده است. سفر به برخی ازاین شهرها با اتوبوس نیز مجاز دانسته شده ، این تضاد در حرف و عمل باعث شده کم تر سخنان هشدار گونه جدی گرفته شود.

ناهید خداکرمی رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران درخصوص این که چقدر باید این هشدارها را جدی گرفت در حالی که در عمل تصمیم های دیگری در ستاد ملی گرفته می شود می گوید که مخالف انباشت روش های پیشگیری برای همه مناطق کشورر است . او معتقد است چون پایان ویروس کرونا مشخص نیست باید زندگی با کرونا را بی آموزیم و بر اساس زندگی روزمره پروتکل هایی را تعریف کنیم.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «آغاز موج چهارم کرونا/ راهکار مقابله با افزایش مرگ و میرها» بخوانید.

 

 
 

 


 

این مطلب برایم مفید است
34 نفر این پست را پسندیده اند