کسر این مبلغ از کل بسط پول در این دوره نشان می دهد که در عملیات ۱۳ اسفند، رکورد خالص قبض پول در کل زمستان به ثبت رسیده است. حجم اعتبارات قاعده مند در این دوره نیز سبب شد تا نرخ موزون مداخله بانک مرکزی در بانکها دومین رکورد را در این مقطع رقم بزند.

بازار باز به بازاری می گویند که در آن بین بانک مرکزی و بانکها معاملات اوراق بدهی دولتی صورت می گیرد. خرید اوراق بدهی (افزایش عرضه) از بانک ها سبب می شود قیمت اوراق بالا رفته و در نهایت نرخ سود بین بانکی تنزل پیدا کند. از طرف دیگر فروش اوراق بدهی دولتی نیز توسط بانک مرکزی (کاهش عرضه) سبب کاهش قیمت اوراق و نهایتا افزایش نرخ سود بین بانکی می شود.

معاملات بازار باز بین بانکها و بانک مرکزی به نرخ سود بین بانکی و نرخ سود هدف بستگی مستقیم دارد. بانک مرکزی برای قرار گرفتن نرخ سود بین بانکی یک بازه را به صورت هدف قرار می دهد. این نرخ هدف نرخ مطلوب برای فعالیت بانکها عنوان می شود که عوامل تعیین کننده آن نرخ کف سود و نرخ سقف سود خواهد بود. اکنون نرخ کف سود بین بانکی ۱۴ درصد و نرخ سقف سود ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی هدف گذاری شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «رکورد شکنی بانک مرکزی در جمع کردن پول» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند