مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای‬ نحوه اعلام و انتقال بیماران سرپایی و بستری در مراکز تامین اجتماعی را تشریح کرد.

بر اساس این بخشنامه، اعزام بیماران سرپایی تنها در صورتی به مراکز درمانی شهرستان‌های دیگر انجام‬ می‌شود که محقق شود خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز و یا پزشک متخصص یا‬ فوق تخصص مربوطه در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد شهرستان محل اعزام بیمار وجود ندارد و نوع بیماری به گونه‌ای است که تاخیر در درمان بیمار، عوارض و خطرات جانی در پی خواهد داشت. همچنین خدمات تشخیصی‌- درمانی مورد نیاز در تعهد سازمان باشند و بیمار مشمول اعزام باشد.

بر این اساس تمامی بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتادگان کلی، بازمانده و افراد تبعی آنان، واجد شرایط اعزام و مشمول دریافت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، در خصوص خدمات تشخیصی و درمانی در تعهد سازمان هستند.

پس از مراجعه بیمار به مرکز درمانی ملکی، چنانچه بیمار نیاز به خدمات تشخیصی یا درمانی داشته باشد که ارائه آن در مراکز درمانی ملکی در سطح شهرستان امکان پذیر نباشد، بیمار با استفاده از امکان GIS سیستم اعزام، به نزدیک‌ترین مرکز درمانی ملکی در شهرستان دیگر اعزام می‌شود.

همچنین به دنبال اعزام بیمار، اطلاعات و اسکن مدارک پزشکی بیمار در سیستم اعزام ثبت و به مرکز درمانی مقصد ارسال می‌شود. تاریخ نوبت اخذ شده نیز توسط مرکز درمانی مقصد که در سیستم اعزام ثبت شده، توسط مرکز درمانی اعزام کننده (مبدا) به بیمار اعلام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، وسیله نقلیه به منظور اعزام بیماران سرپایی وسائل نقلیه عمومی خواهد بود، مگر آنکه نوع بیماری به گونه‌ای باشد که به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد شورای پزشکی، نیاز به استفاده از وسیله نقلیه سواری دربست، قطار یا هواپیما داشته باشند. ‬ گفتنی است، بیماران زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال در شرایط عمومی و بیماران با معلولیت‌های ذهنی و جسمی در شرایط تخصصی، نیاز به همراه دارند.

در خصوص اعزام و انتقال بیماران بستری نیز، بیمارستان‌های ملکی موظفند برای بیماران بیمه شده سازمان که در آن واحد بستری هستند و یا به واحد اورژانس مراجعه می‌کنند و نیاز به امکانات درمانی دارند که در بیمارستان مذکور موجود نیست، نسبت به اعزام و انتقال آنها اقدام نمایند.

بیمه شدگان مشاغل آزاد، مستمری بگیران اعم از بازنشستگان و از کارافتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان هستند و بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های دارای قرارداد واگذاری درمان و تعهدات کوتاه مدت، مشمول این بخشنامه نیستند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند