جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز شنبه ۹ فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش) به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس ادبیات و نگارش پایه ۷

ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس ریاضی پایه۹

ساعت١٠ تا ۱۰:۳۰ درس علوم تحربی پایه۸

دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ازساعت١٢: تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۴٠ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس زبان انگلیسی پایه١٠

ساعت ١۵:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ۱٢

ساعت ۱۶ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

ساعت ۱۶:۳۰ درس زیست شناسی ٢ پایه١١

ساعت ۱۷ درس زبان انگلیسی پایه ١٢

ساعت ۱۷:۳۰ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس جامعه شناسی١ پایه ۱۰

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه ۱١

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس جامعه شناسی ٢ پایه ۱۱

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا رس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ۱۲

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس مکانیک خودرو پایه یازدهم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه ای و کاردانش پایه ١٠

 

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند