طهماسب مظاهری با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح امور بانکی، گفت: اینکه بانک مرکزی برنامه های آینده خود را از قبل اعلام می کند، مستقل از اینکه آن تصمیم مفید یا غیر مفید است، اقدام و روشی مناسب و پسندیده است و باید از این روش تقدیر کنیم زیرا بعضی از مدیران شبانه تصمیم می گیرند و هیچ اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمی دهند. اما وقتی قبل از اجرا، آن را اعلام می کنند، آن برنامه به نقد و بحث گذاشته می شود و کارشناسان نظر می دهند و آمادگی برای مردم ایجاد می شود.

وی در ادامه درباره جداسازی حساب های شخصی و تجاری اظهار کرد: خیلی وقت ها در صورت های مالی دستگاه های اجرایی و همچنین در حساب های مالی تراز نامه سود و و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت های تجاری، به این مشکل بر می خوریم که منابعی در حساب های بانکی شرکت ها و موسسات ثبت می شود که هویت آن ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل اقدام برای جداسازی حساب های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می شود زیرا در حال حاضر گاها پول هایی به حساب های اشخاص حقیقی می رود که متعلق به خودش نیست و برای یک شرکت اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با رد این ادعا که تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه می شود، عنوان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اقدام بانک مرکزی، به صورت سنجیده انجام شود، شاهد خواهیم بود شفافیت فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می کند. البته ممکن است کسانی که از این بلبشو استفاده می کنند و از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند، با تفکیک حساب های شخصی و حقوقی دچار ضرر شوند که بهتر است این افراد قبل از این اقدام، رفتارهای خود را اصلاح کنند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.