«وانگ یی» روز جمعه در دیدار با شخصیت های دوست از محافل مختلف کره جنوبی در سئول، کسب دستاوردهای چشمگیر توسعه را ناشی از راه سوسیالیسم با ویژگی چین زیر رهبری حزب کمونیست این کشور عنوان کرد و گفت: این راه نه تنها با وضع ملی چین بلکه با توسعه عصر هماهنگ است نه تنها موفقیت آن در عمل ثابت شده بلکه نشاط زیادی از خود نشان داده است؛ نه تنها پشتیبانی مردم چین را به دست آورده بلکه مورد درک و استقبال بیشتر کشورهای جهان نیز قرار گرفته است.

وی افزود: البته همه افراد خواستار موفقیت چین نیستند و برخی نیروها با تلاش های بسیار درباره چین سیاه نمایی کرده و ضمن مخالفت با کشور، حتی سخنانی برای جلوگیری از توسعه چین بیان می کنند.

این مقام بلندپایه چینی افزود: در پشت این عملکردها، هم پیش داوری ایدئولوژیک و هم تکبر سیاسی قدرت وجود دارد اما این تلاش های سوء نهایتا شکست خواهد خورد هر کشوری از حق توسعه برخوردار است و با هر ملتی باید برخورد برابر داشت اندیشه جنگ سرد منسوخ شده است و عملکرد استیلاجویی مورد استقبال قرار نمی گیرد.

او تاکید کرد شکوفایی ملت چین ضرورت تاریخ است و هیچ کسی نمی تواند مانع آن شود راه توسعه چین انتخاب مردم است و حتما گسترده تر خواهد شد.

وانگ یی افزود: امسال برابر با هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین است، تحت هدایت حزب کمونیست چین روند توسعه صد ساله یا بیش از آن، از سوی کشورهای پیشرفته غربی را طی کرده ایم پکن ضمن دستیابی به پیشرفت خود، سهم شایانی هم در توسعه جهان داشته است.

وزیر خارجه چین گفت: سهم خدمات چین در رشد اقتصاد جهان در سال های متوالی در سطح بیش از ۳۰ درصد حفظ شده است چین به عنوان موتور اصلی در پیشبرد رشد اقتصاد جهان به شمار می رود.

وی اظهار کرد: ۸۵۰ میلیون نفر از جعمیت چین از فقر رهایی یافته و سهم کشور در کاهش فقر جهانی از ۷۰ درصد فراتر رفته و معجزه بزرگی در روند توسعه بشر ایجاد کرده است.

به گفته وی در ۲۰ سال گذشته، افزایش پوشش گیاهی چین بیش از یک - چهارم از میزان کل جهان را به خود اختصاص داده که نیروی مهمی در ساخت اکولوژیک جهان است، از سوی دیگر، میزان انتشار کربن چین در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۰۵ حدود ۴۵.۸ درصد کاهش یافته که پیش از زمان مقرر تعیین شده در تعهدات خود به جامعه جهانی به آن رسیده و به این ترتیب خدمات مهمی برای رویارویی با تغییرات اقلیمی جهان ارایه کرده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند