ظریف در توئیترش نوشت:

" از حضور در ترکیه و بیست و چهارمین نشست وزارتی سازمان همکاری‌های اقتصادی خرسندم. در راستای سیاست خارجی ایران مبنی بر اولویت همیشگی همسایگان، همکاری منطقه‌ای همواره یک اولویت خواهد بود. امیدواریم همسایگان جنوبی ما هم بتوانند پذیرای این همکاری باشند."

لازم به ذکر است که وزیر امور خارجه امروز در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جمهوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌"اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند