پس از ۱۳ روز ناآرامی سعدالحریری در نطق یک دقیقه ای استعفا کرد و راهی بعبدا شد، حسن هانی زاده کارشناس خاورمیانه در اینباره گفت: «فشار جریان هشت مارس و میشل عون مانع از این شد که در طول بحران اخیر لبنان سعد الحریری استعفای خودش را اعلام کند.  با توجه به وجود فشار امریکا عربستان و جریان وابسته به جعجع رهبر قوات لبنانیه و ولید جنبلاط رهبر دروزی ها که سهمی در کابینه دارند وزرای خودشان را وادار کردند در جلسات هیئت دولت شرکت نکنند، در نتیجه تحولات لبنان نشان داد که او در نهایت استعفا دهد استعفای او نشان می دهد که طرح و برنامه امریکا و عربستان برای حذف جریان هشت مارس به نتیجه رسیده است لذا این استعفا ممکن است پیامد های خطرناکی برای جریان مقاومت اسلامی خصوصا حزب الله به دنبال داتشته باشد به نظر می رسد که استعفای سعد گامی در تضعیف حزب الله باشد.

این کارشناس خاورمیانه در خصوص مخالفت ها با جبران باسیل در کابینه حریری گفت: «به هرحال چهره های نزدیک به حزب الله در کابینه سعدالحریری تاثیر گذار بودند و به همین دلیل استعفای سعد،  سقف چانه زنی جریان های مخالف حزب الله را افزایش خواهد داد.  خصوصا سمیر جعجع و جنبلاط اینها تلاش خواهند کرد که جریان هشت مارس در کابینه اینده سعد حریری حضور نداشته باشند. 

وی درباره جانشینی سعد حریری و تصمیم میشل عون گفت: «میشل عون تلاش دارد که بین فواد سنیوره نخست وزیر سابق و سعد حریری یکی را انتخاب کند به نظر می رسد که سعد حریری را بار دیگر به تشکیل کابینه جدید مجاب کند .  ولی به نظر می رسد در کابینه اینده اگر هم سعد حریری باشد جریان هشت مارس سهم کمی در اینده داشته باشد.  این یک اقدامی است که از قبل برنامه ریزی شده است هم توسط امریکا هم عربستان این بحران اساسا ریشه در فشار مالی امریکا و عربستان دارد از سه سال به این طرف امریکا و عربستان کمک های مالی خودشان را به لبنان قطع کردندو سعد حریری هم در طول دو سال گذشته فاصله خودش را به دلیل اختلاف با بن سلمان با عربستان افزایش داد.»

هانی زاده در پاسخ به اینکه قبل از ناآرامی ها سعدالحریری به امارات رفته بود  و اینکه امدن سنیوره چه تبعاتی خواهد داشت گفت: «به هر حال تلاش سعدالحریری این است که کمک مالی از امارات دریافت کند که امارا ت سرباز زد ، کشورهای خلیج فارس و سایر کشورها، حتی قطر حاضر نشدند که به لبنان کمک مالی کنند.   یک توطئه سازمان یافته ای برای فشار سعد و حذف جریان وابسته به مقاومت در ترکیب کابینه وجود دارد . سعد الحریری اخیرا تمایل بیشتری نسبت به حزب الله پیدا کرده بود سیاست امریکا و عربستان این است که به جای سعد فواد سنیوره مامور تشکیل کابینه شود اگر فواد به عنوان نسخت وزیر انتخاب شود فضا دگرگون می شود و بحران جدیدی به وجود می اید و حزب الله در فشار سیاسی امنیتی شدید قرار خواهد گرفت. به ضرر محور مقاومت و حتی به ضرر سوریه عمل خواهد کرد. این چیزی است که انها می خواستند که میشل عون رئیس جمهور لبنان، فواد سنیوره  را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.  به هرحال میشل عون به احتمال قوی مقاوت خواهد کرد شاید سعد مسول تشکیل کابینه شود با  این شرط که اعضا هشت مارس در کابینه حضور نداشته باشند. همچنین حزب الله نیز خواهان ماندن سعد الحریری است. حزب الله دنبال این است که سعد  به کار خودش ادامه دهد، اما فشار اجتماعی و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای رئیس جمهور لبنان را مجبور خواهند کرد که استعفای حریری را بپذیرد، این استعفا کاملا به ضرر حزب الله تمام شد ، درنهایت میشل عون استعفا را می پذیرد.»

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند