به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت برنج امروز در بازار تهران ارزش گذاری شد.

قیمت برنج امروز دوم مرداد 98

قیمت برنج طارم اصل امروز

برنج طارم اصل ۱۷,۹۰۰ (هفده هزار و نهصد ) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ برنج هاشمی

برنج هاشمی، امروز به ۱۷,۹۰۰ (هفده هزار و نهصد ) تومان رسید که افزایش داشته است.

قیمت برنج معطر ایرانی امروز

برنج معطر ایرانی امروز با افزایش به ۱۲,۰۰۰ (دوازده هزار) تومان رسید.

این مطلب برایم مفید است