به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت انواع میوه امروز در بازار اعلام شد.

قیمت میوه امروز دوم مرداد 98

آخرین نرخ سیب سبز

سیب سبز امروز به ۶,۹۰۰ (شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت طالبی امروز

طالبی، امروز ۲,۵۰۰ (دو هزار و پانصد ) تومان خرید و فروش شد.

آخرین نرخ هندوانه

هندوانه، امروز به ۱,۱۹۰ (یک هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

آخرین نرخ موز انواع

موز انواع، امروز ۸,۹۰۰ (هشت هزار و نهصد ) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت کیوی امروز

کیوی، امروز به ۶,۹۰۰ (شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ توت فرنگی

توت فرنگی، امروز ۹,۹۰۰ (نه هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است