قیمت انواع میوه در بازار  به شرح زیر است:

این مطلب برایم مفید است