تاکوما ساتو، اتومبیل سوار ژاپنی روز شنبه هنگامی که خودروی خود را به سمت جایگاه تعمیر هدایت می کرد کنترل اتومبیل را از دست داد. خودروی او به یکی از تعمیرکاران اصابت کرد و نتوانست در محل مورد نظر توقف کند.

تعمیرکار مصدوم به یک مرکز درمانی انتقال یافت و البته بعدا از آنجا مرخص شد.

تاکوما ساتو در مسابقه روز شنبه به جایگاه پانزدهم رسید.

این مطلب برایم مفید است