محمد شریعتمداری در این دیدار  ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز از نزدیک با کودکان گفت وگو کرد و در جریان امور مربوط به آنان قرار گرفت.

در این دیدار کودکان این مرکز به بیان مسائل خود همچون امکانات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی از جمله آسفالت محوطه مرکز پرداختند و خواستار رفع مشکلات خود در این خصوص شدند.

سیده معصومه اسدالله‌زاده مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر نیز در این زمینه گفت: این مرکز با هدف حمایت و توانمندسازی کودکان کار، خیابان، نیازمند و خارج از بستر آموزش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و امن خدمات خود را ارائه می‌دهد.

هم‌اکنون این مرکز از  ۲۴ کودک پسر بدسرپرست یا بی‌سرپرست بین ۱۲ تا ۱۸ ساله نگهداری می‌کند که از این تعداد ۳ کودک حرفه‌آموز و ۲۱ کودک زیر سن کار تا قبل از ۱۵ سال هستند.

 

این مطلب برایم مفید است