ملک سلمان پادشاه سعودی دستور خدمت سربازی اجباری را برای مقابله با تهدیدات و حمایت از امنیت عربستان اعلام کرد.

علت این امر، مقابله با تهدیدات و حمایت از امنیت کشور عنوان شده است.

 

این مطلب برایم مفید است