پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

نمایی از ساختمان های بلند  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

موشک اونها-۳ در گوشه ای از شهر به عنوان بخشی از نمای داخلی یک سازه  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

منطقه ای با نام خیابان دانشمندان Mirae  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

مرکز علم و فناوری پیونگ یانگ  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

مرتفع ترین قسمت هتل ۱۰۵ طبقه پایتخت  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

مجسمه کیم ایل-سونگ اولین رهبر کره شمالی و کیم جونگ ایل رهبر پیشین این کشور  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

کارگران کارخانه نساجی در مسیر محل کار  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

قصر کودکان مانگیونگدایی  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

فضای داخلی مترو  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

سربازان در حال عبور از مقابل بنای یادبود حزب کارگر  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

ساختمانی که تصویر کیم ایل-سونگ اولین رهبر کره شمالی بالای آن نصب شده است  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

ساختمان های بلند در پایتخت  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

ساختمان های مرتفع در پیونگ یانگ(پایتخت)  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

دروازه اتحاد(بنای یادبود) در پایتخت  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

پرورشگاه(مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست) وونسان  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

پارک آبی در پیونگ یانگ  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

بنای یادبود حزب کارگر  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

بخشی از نمای داخلی مجموعه علم و فناوری  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

آسمانخراش(هتل) نیمه تمام ۱۰۵ طبقه  

پیونگ یانگ؛ شهری با معماری‌های عجیبش! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

یک سرباز در مرکز شهر
این مطلب برایم مفید است
43 نفر این پست را پسندیده اند