ماه‌گیران شب‌هنگام در مراسم آغاز این فصل با لباس سنتی و سوار بر قایق‌هایی که با مشعل روشن شده اند با مهارت بی‌همتایی پرندگان باکلان را با طناب به صید ماهی هدایت می کنند.

سال گذشته بیش از ۷۶ هزار گردشگر برای تماشای این مراسم به رودخانه ناگارا آمدند. فصل ماه‌گیری با پرندگان باکلان تا پانزدهم ماه اکتبر ادامه دارد.

این مطلب برایم مفید است