در نشست فوق العاده شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی (OPCW)  در لاهه، دکتر علیرضا کاظمی ابدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان،به عنوان معاون شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی انتخاب شد.

سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) که بر اساس کنوانسیون سلاح های شیمیایی (CWC) تاسیس شده است، مسئولیت نظارت بر عدم تولید و کاربرد تسلیحات شیمیائی و نیز نظارت بر امحاء ذخایر شیمیایی در سراسر جهان را عهده دار است و ۱۹۳ کشور جهان عضو سازمان مذکور می‌باشند.

 

این مطلب برایم مفید است