در ویدئویی که مشاهده می کنید علی اکبر صالحی و عباس عراقچی به این اظهارات پاسخ داده اند.