بهرام قاسمی گفت:  ایران همواره خواستار ثبات و امنیت کشورهای مسلمان بوده و خواهد بود و امیدواریم تمامی طرف های سودانی با خویشتنداری، حفظ آرامش و بهره گیری از سیاست تعامل و گفتگو و از روش های مسالمت آمیز، مطالبات و خواسته های خود را پیگیری کنند و به زودی شاهد استقرار آرامش و ثبات در این کشور باشیم.

لازم به ذکر است که با افزایش تظاهرات در سودان  منابع خبری از برکناری عمرالبشیر رئیس جمهور این کشور خبر می دهند.