در شانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جریان بررسی طرح یک فوریتی تأمین اعتبارات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شورای عالی استان‌ها، حمدلله بیگی - نماینده مردم استان ایلام در این شورا گفت: برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها به یک فوریتی بودن این طرح اعتراض دارند، ولی هدف از اعلام وصول یک فوریتی آن در کمیسیون تخصصی این بوده که در جلسه‌ای فوق‌العاده که کمیسیون تلفیق با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حضور یک یا دو نفر از سایر کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها برگزار می‌شود نمایندگان با چگونگی روند تصویب بودجه مشکلی نداشته باشند.

در ادامه این جلسه شریف اسدی - نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان‌ها در مخالفت با این طرح گفت: مخالفتی با یک فوریت و اهمیت این طرح وجود ندارد، اما برای بودجه سال ۱۳۹۷ بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه توزیع و اختصاص آن به بخش‌های مختلف وجود دارد که حل آن هنوز در هاله‌ای از ابهام وجود دارد. تصمیم بنده و برخی از اعضا این است که این طرح دو هفته دیگر به کمیسیونی با حضور سازمان برنامه و بودجه ارائه شود و در آنجا یک فوریت آن در جلسه بعدی به دو فوریت تبدیل شود و اگر این جلسه طولانی هم شد، ادامه پیدا کند تا این طرح مورد بررسی قرار گیرد. به همین علت با یک فوریت آن مخالفت می‌کنم.

به گزارش ایسنا، در نهایت پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، این طرح به صورت یک فوریتی تصویب شد و تعیین تکلیف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شورای عالی استان‌ها به رأی گذاشته شد که با اکثریت رأی نمایندگان به تصویب رسید.