به نوشته این خبرگزاری آلمانی، ماجرای رسوایی مالی در وزارت دفاع آلمان هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد.

این در حالیست که روز گذشته (یکشنبه) نشریه &#۳۹;بیلد&#۳۹; با انتشار تصویری از یک سند مالی وزارت دفاع مربوط به دسامبر ۲۰۱۷ استدلال کرد که شخص وزیر دفاع از پرداخت غیرقانونی به یک مشاور وزارتخانه خبر داشته است.

روزنامه بیلد همچنین فون در لاین را در موضوع اتهام رسوایی مالی وزارت دفاع آلمان مقصر دانسته بود.

در همین ارتباط «ماری اگنس اشتراک - سیمرمان» سیاستمدار حوزه دفاعی حزب «دموکرات آزاد» فون در لاین را متهم کرد که هیچ نظارتی بر دستگاه تحت امر خود ندارد.

به گفته وی، این وزارتخانه بزرگ و مهم بطور کامل توسط معاونان و دستیاران فون در لاین اداره می شود.

سیمرمان در پاسخ به واکنش وزارت دفاع مبنی بر اینکه وقوع چنین اشتباهاتی عادی است، تاکید کرد: گویا میزان چنین اشتباهاتی در این دستگاه آنقدر زیاد است که کسی لازم نمی بیند وجود آن را گزارش دهد.

نشریه بیلد روز گذشته با انتشار سندی مدعی شد که وزیر دفاع این کشور ۹ ماه پیش از افشای ماجرای پرداخت غیرقانونی به یک مشاور این وزارتخانه، از این امر مطلع بوده است.

این روزنامه با انتشار تصویری از یک سند مالی وزارت دفاع مربوط به دسامبر ۲۰۱۷ استدلال کرد که شخص وزیر دفاع از پرداخت غیرقانونی به یک مشاور وزارتخانه خبر داشته اما واکنشی نشان نداده است.

رسانه های آلمانی، فون در لاین را متهم می کنند که در زمان وزارت وی، وزارت دفاع شاهد باندبازی و سوءاستفاده میلیونی از بودجه کشور بوده است.