شبکه العربیه از حمله به یک مرکز ایست بازرسی در شرق عربستان خبر داد.

العربیه گزارش داد: چهار مهاجم با حمله به مرکز ایست بازرسی ابو حدریه در شرق عربستان قصد فرار به خارج از کشور را داشتند که سه نفر از مهاجمان در فهرست مظنونین تحت تعقیب در استان القطیف قرار داشتند. این چهار نفر به مرکز ایست بازرسی ابو حدریه در شرق عربستان با بمب حمله کردند.