رودخانهٔ کن یا رودخانهٔ سولقان، رودی به طول ۳۳ کیلومتر است که از رشته کوه توچال سرچشمه گرفته، از تهران گذشته، و در جنوب تهران خشک می‌شود. این رود امروزه پرآب‌ترین رودی است که از تهران می‌گذرد.

بارش شدید باران در تهران باعث طغیان رودخانه کن شد که فیلم آن را مشاهده می‌کنید.