الشرق‌الاوسط گزارش داد، اوساما بن احمد نقلی، سفیر عربستان سعودی در مصر و نماینده دائمی آن در اتحادیه عربی درباره نقش ایران در مناسبات دنیای عرب مدعی شد: با بررسی بحران‌های موجود در منطقه عربی می‌توان دید که ایران به شدت آن‌ها (بحران‌ها) را تحریک کرده و از طریق مداخله آشکار در امور داخلی، موجب عمیق‌تر شدن رنج انسانی در میان مردمان عرب می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد که کشورهای عربی اکنون باید در برابر این مداخله آشکار ایران متحد شده و با مشکل هدف قرار دادن امنیت و ثبات منطقه، مقابله کنند.

به گزارش ایسنا، این اظهارات از سوی عربستان سعودی علیه نقش ایران در منطقه خاورمیانه در حالی مطرح می‌شود که عربستان سعودی خود با ادامه دادن به جنایت علیه مردم یمن و خرید تسلیحات از آمریکا از عوامل اصلی به خطر انداختن ثبات و امنیت منطقه به شمار می‌رود.