این دیپلمات ارشد آلمانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت:   ‌همدردی ما با همه کسانی است که عزیزان خود و یا خانه‌هایشان را در سیل  گلستان و ‎مازندران از دست داده‌اند. ما آماده ارسال  کمک مورد نیاز هستیم.