به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در قالب یک نظرسنجی، آرزوهای مهم مردم ایران برای سال آینده را مورد سوال قرار داده است.

طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا؛ سه آرزوی مهم مردم ایران برای سال ۱۳۹۸ عبارتند از:

*بهبود اوضاع مملکت و رفع مشکلات اقتصادی

** داشتن سلامتی

***نداشتن آرزو

photo_2019-03-19_20-49-24