به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت یورو امروز با تغییر محسوسی همراه بود.

آخرین نرخ یورو

قیمت یورو شاهد افزایش ۰.۰۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که یورو که روز قبل تا ۱۴,۷۹۴ (چهارده هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۹ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱۴,۸۰۲ (چهارده هزار و هشتصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۰۲ ۸ ۰.۰۵ درصدی امروز
۱۴,۷۹۴ ۰ ۰ درصدی روز قبل
۱۴,۷۹۴ ۱۱۱ ۰.۷۵ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند